Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych

Wybrane projekty bieżące:

Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych Program Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej Serwis Informacyjny NARKOMANIA Akademia Dorosłości Warszawski Informator o Pomocy Klub Aktywizacji Mieszkańców
Zapisy na szkolenie zostały zakończone ze względu na wyczerpanie limitu miejsc. Następna edycja kursu rozpocznie się w październiku 2016 r.

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Praesterno zapraszają do udziału w programie seminaryjno-warsztatowym pod nazwą

Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych

Program jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Rozpoczęcie VIII edycji programu jest planowane na marzec 2016 r. (zapisy on-line).

Celem 45-godzinnego programu jest zapoznanie uczestników z jak najszerszym spektrum zagadnień z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, co umożliwi im kompetentne postępowanie w przyszłej pracy zawodowej z klientami/pacjentami z problemem należącym do tej kategorii oraz – jeśli problematyka zainteresuje uczestników szkolenia – świadome podjęcie decyzji o wyborze specjalizacji w obszarze uzależnień behawioralnych i pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie w dalszych działaniach edukacyjnych. Uczestnictwo jest bezpłatne i poświadczone certyfikatem.

Bloki tematyczne

 1. Wiedza na temat uzależnień behawioralnych: charakterystyka, etiologia, mechanizmy. Zostaną omówione co najmniej następujące formy uzależnień:
  • hazard
  • uzależnienie od urządzeń multimedialnych (komputer/Internet, konsole gier elektronicznych, telefony komórkowe)
  • skłonność do kompulsywnych zakupów
  • powstrzymywanie się od jedzenia oraz obsesja na punkcie bycia umięśnionym
  • samookaleczanie się lub podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych lub dokonywanie kradzieży w celu obniżenia napięcia emocjonalnego lub poprawienia nastroju.
 2. Diagnostyka zagrożenia uzależnieniami behawioralnymi i stopnia uzależnienia.
 3. Koncepcje profilaktyki uzależnień behawioralnych, prezentacja metod.
 4. Terapia uzależnień behawioralnych, prezentacja metod.

Dla kogo?

Program jest skierowany do studentów III, IV i V roku studiów uczelni/wydziałów pedagogicznych, Wydziału Psychologii UW, Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Informacji udzielają: Magdalena Rowicka oraz Tomasz Kowalewicz (tel. 601 311 454).
Zapisy na szkolenie zostały zakończone ze względu na wyczerpanie limitu miejsc. Następna edycja kursu rozpocznie się w październiku 2016 r.

Materiały dla uczestników

Materiały są dostępne na osobnej stronie.

Certyfikat

Uczestnicy, którzy ukończą warsztaty, otrzymają certyfikat sygnowany przez Wydział Psychologii UW i Fundację Praesterno.